Välkommen till Törnholding

Törnholding är ett skogsbolag som köper leveransvirke vid bilväg eller fritt industri. AU (avverkningsuppdrag), LRK (Leveransrotköp) och RP (Rotposter).

Vi utför avverkningar till fastpris efter anbudsförfarande.

Börje Törnberg startade bolaget 1970 med skogsavverkning och råvaruhandel åt andra skogsbolag. Vi har långårig erfaranhet av skogsavverkning och skogstransporter. För oss är det viktigt med en personlig kontakt, hos oss kan du känna dig trygg då vi har utbildad personal och även de certifieringar skogsbranschen kräver. Vi tänker långsiktigt i både relationer samt för en hållbar skog.

Törnholding har ett stort nätverk inom skogsbranshen, samarbetar med inhyrda skogsentreprenörer och skogstransportörer. Vi säljer till svenska sågverk och skogsbolag, massabruken till den inhemska marknaden.
Exporterar även skogsråvara till den internationella marknaden.

Våra arbetsområden

Skogsråvaror

Timmer och massaved

Träråvaror / Träprodukter

Sågade trävaror plankor och bräder