Om Törnholding

Börje Törnbergs skogliga yrkesverksamhet började redan på 70-talet som entreprenör med egna avverkningsmaskiner.

Nästa steg 1977 var att bygga upp ett klentimmersågverk i Munktorp med namnet Ljungträ, sågverket drivs idag av Börjes söner.

1992 köptes det mer än hundraåriga sågverket Boda Såg i Dalarna, vilket under Börjes tid utvecklades till ett effektivt modernt sågverk. Även detta sågverket drivs sedan 2021 av Börjes båda söner.

Dala Trading

Törnholdings polska aktiebolag Dalatrading startades 2013 och är beläget i Poznan mitt i Polen. Bolaget ansvarar sedan starten för de polska trävarukunderna. 

Polen – Sverige

Framledes är målsättningen att Dalatrading även skall utveckla import till Svenska kunder av varor som Polska företag är speciellt duktiga på.

Import – Export

DalaTrading fungerar som ett agentbolag, köper och säljer sågade trävaror. Har en stor kundbas träindustrikunder i Polen. Expertis på import & export.

Törnholding AB koncernen namnändrades 1992 samtidigt med köpet av Boda Såg. Den huvudsakliga affärsidén har hela tiden varit att arbeta med alla typer av trävaror i Sverige och internationellt. 

Visionen är att vi alltid ska arbeta med certifierade leverantörer, entreprenörer och kunder. Hela kedjan ska vara certifierade, vilket betyder att man förhåller sig till naturlagar.

Törnholding AB är certifierade PEFC och FSC.

Börje är även utbildad inom naturvärdesbedömning.

Börje Törnberg,
Grundare Törnholding AB

Vision

Vi strävar efter att ha 100% nöjda kunder. Därför lämnar vi garanti på vårt arbete och har engagerad personal.

Vår personal utbildar sig löpande och vi följer skogsvårdslagens rekommendationer samt blir kontrollerade.

Miljöpolicy

Vi tar ansvar i hur vår verksamhet påverkar miljön. Därför gör vi det som går för att så långt det går minimera utsläppen och förbrukningen.

Gdpr

Törnholding följer de riktlinjer som GDPR innebär.
Ni kan läsa mer om detta under vår integritetspolicy.